SPTV

Středisko polytechnického vzdělávání

 

při ISŠ Hodonín

Vzdělávací středisko

Hlavní činnost SPTV

Virtuální realita

Výukové aktivity pro školy a věřejnost

Programy a jejich ovládání přes VR

VR v teorii i praxi

Hobby dílna

Workshopy, vzdělávací programy

Akce pro pedagogy a žáky

Akce pro kutily, profíky a celé rodiny

Kalendář SPTV

Akce
Informace
Pozvánky
Facebook a Instagram

4. 3. 2021 proběhl wokrshop pro pedagogy ZŠ k výrobě šachovnice

Metodik Benny Krobot

Dne 29.3.2021 proběhl workshop pro Domov dětí a mládeže Hodonín

Metodik Benny Krobot

Dne 8.4.2021 proběhlo ONLINE setkání učitelů a příznivců SPTV

Metodik Benny Krobot

19 . 5. 2021 Proběhla akce - Podpora odborného a polytechnického vzdělávání

výuková lekce pro pedagogy : Odborný seminář pro pedagogy.  Podaktivita KA05-2

Metodik Benny Krobot

Dne 26.5.2021 proběhla akce Podpora odborného a polytechnického vzdělávání

Výuková lekce pro žáky – Odborné cvičení pro žáky. Podaktivita KA05-2

Metodik Benny Krobot

Vize

Středisko polytechnické výchovy

při ISŠ Hodonín

Našim cílem je vytvořit polytechnické vzdělávací centrum, kde budeme dále rozvíjet technické myšlení   a tvořivost žáků, pedagogů, ale i široké veřejnosti. Chceme tak přispívat nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které jsou využívány v běžném a později i pracovním životě stávajících žáků. 

Projekt Implementace KAP JMK II, č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177  je spolufinancován Evropskou unií